Protecció de dades

Complint els preceptes de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Nordream, SL (des d'ara Nordream), informa als usuaris d'aquest lloc web del següent:

La informació que rep Nordream en els diferents serveis és tractada amb la màxima confidencialitat i seguretat, incorporats a una base de dades. La informació rebuda és utilitzada exclusivament per Nordream per a propòsits inherents a cada servei i no serà comunicada a tercers llevat que Nordream estigui obligada per ser informació pública.

La informació i dades són objecte d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades i oposició en els termes que estableix la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal. NORDREAM tractarà aquestes dades amb la diligència deguda per evitar la seva alteració o pèrdua tal com estableix la normativa aplicable.

Els clients i / o usuaris de Nordream poden, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a Nordream SL, C / Venus, 88 , Polig. Ind. Can Parellada 08228 Terrassa (Barcelona) o bé enviant un correu electrònic a info@nordream.com.

Nordream guardarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats. Nordream complirà amb aquesta obligació de conformitat amb el que estableix la normativa aplicable.

La mera transmissió d'informació i / o dades a Nordream per qualsevol via, comporta el consentiment exprés a Nordream a tractar de forma automatitzada aquesta informació i / o dades.