Informació legal

Informació General

Titular
NORDREAM, SL
Adreça
C/ Venus, 88
Polig. Ind. Can Parellada
08228 Terrassa
BARCELONA
Dominis
NORDREAM.COM
NORDREAM.ES
Contacte
Telef. 93 7869095
eMail: info@nordream.com
Dades Registrals
Inscrita al Registro Mercantil de Barcelona, en el Tom 32043, Foli 0218, Full B-205218, Inscripció 1ª
CIF
B-62080882

NORDREAM, S.L. ha legalitzat els noms de domini dels quals és titular per mitjà d'anotació en el Registre Mercantil de Barcelona amb el número 333 Tom 32043, Foli 221, Full B / 205.218, Inscripció 3.

NORDREAM, S.L., (des d'ara NORDREAM) com propietària i titular dels dominis www.nordream.com i www.nordream.es, posa aquest lloc web a disposició dels usuaris d'Internet, amb la finalitat tant de proporcionar informació sobre els productes, preus i ofertes de NORDREAM, S.L.


Drets de Propietat intel·lectual i Industrial

Els drets de propietat intel·lectual del web www.nordream.com, el seu codi font, disseny, marques, logotips, estructura de navegació i els diferents elements en ell continguts són titularitat de NORDREAM. o, si s'escau, dels seus llicenciants, que l'usuari d'aquest web ha de respectar.

Queda prohibit que cap dels continguts relacionats en aquesta web siguin modificats o descompilats de cap manera.

Queda prohibit que cap gràfic, icona o imatge disponible en aquesta web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta d'imatges que l'acompanyen.


Condicions Generals d´ús

Aquestes condicions generals regulen l'accés i utilització del lloc web www.nordream.com que NORDREAM posa gratuïtament a disposició dels usuaris d'Internet. L'accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà a més per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut del web només i exclusivament si concorren les següents condicions:

  1. Que sigui compatible amb els fins de la web www.nordream.com.
  2. Que es realitzi amb l'exclusiu ànim d'obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació publica, transformació o descompilació.

Nordream es reserva el dret a modificar l'oferta comercial del lloc web (modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment.

Nordream no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre'ls o actualitzar-los.

Tant l'accés a aquest web com l'ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Nordream no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d'aquest accés o ús de la informació. Nordream no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador de l'usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.

Nordream no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència a la web, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari ), els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de NORDREAM, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Nordream fa tots els esforços al seu abast per oferir la informació continguda en el lloc web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de NORDREAM, es procediria immediatament a la seva correcció. Nordream no és responsable ni directament ni indirectament de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes comercialitzats per www.nordream.com. Aquesta responsabilitat recau en tot moment en els fabricants o distribuïdors d'aquests productes.


Obligacions de l'usuari i/o client

L'usuari i / o client de www.nordream.com es compromet en tot moment a facilitar informació veritable sobre les dades sol·licitades en els diferents formularis i / o sol·licituds d'informació o compra.

En el supòsit de la venda o comercialització de productes del nostre lloc web que requereixin que el comprador tingui una determinada edat segons la legislació vigent del seu país d'origen, el comprador manifesta que compleix aquest requisit per formalitzar la compra.

En acceptar les condicions de contractació el client autoritza expressament a NORDREAM a l'enviament de comunicacions comercials per correu ordinari i / o electrònic. Aquestes comunicacions tractaran sobre serveis similars als contractats per vostè. NORDREAM s'obliga a no cedir o transmetre les seves dades a tercers. El destinatari d'aquests comunicats podrà revocar en qualsevol moment amb la simple notificació de la seva voluntat a NORDREAM i per mitjà de notificació escrita o electrònica a les adreces indicades en l'apartat Informació General.


Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb les Lleis d'Espanya.